VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS

Apliecinu, ka esmu veselības aprūpes profesionālis un ka saņemto informāciju izmantošu tikai tiesību aktos noteiktajā kārtībā.