DAŽI RĀDĪTĀJI

34.

LIELĀKAIS FARMĀCIJAS
UZŅĒMUMS PASAULĒ
un 2. lielākais Francijā

150

Vairāk nekā 150 VALSTIS,
kurās tiek izplatīti
uzņēmuma medikamenti

100

MILJONI PACIENTU
ik dienu tiek ārstēti ar
Servier medikamentiem

21 400

DARBINIEKU

Servier ir starptautisks farmācijas uzņēmums

To vada bezpeļņas fonds. Servier nodrošina darbu 21 400 cilvēkiem visā pasaulē, pateicoties ģeogrāfiski plašai klātbūtnei 150 valstīs un 4,9 miljardu € ieņēmumiem, kas iegūti 2021/2022. gadā.  

Servier ir neatkarīgs uzņēmums, kas ik gadu vairāk nekā 20% no oriģinālo produktu ieņēmumiem investē pētniecībā un attīstībā.  Lai veicinātu terapeitisko attīstību pacientu labā, uzņēmums ir atvērts inovatīvai sadarbībai ar akadēmiskiem partneriem, farmācijas un biotehnoloģiju uzņēmumiem.  Pacientu intereses ir uzņēmuma aktivitāšu centrā, sākot no izpētes līdz atbalstam.  

Esot līderim kardioloģijā, Servier grupas uzņēmuma mērķis ir kļūt arī par atpazīstamu un inovatīvu dalībnieku onkoloģijas jomā. Attīstība balstās uz pastāvīgu iesaistīšanos gan kardiovaskulāro un metabolo slimību, gan onkoloģisko saslimšanu, kā arī autoimūno un neirodeģeneratīvo slimību izpētē.   

Lai veicinātu visiem pieejamu veselības aprūpi, Servier uzņēmums piedāvā arī kvalitatīvus ģenēriskos medikamentus dažādām patoloģijām.  

UZŅĒMUMA DARBĪBAS PAMATI 

Mūs iedvesmo, motivē un virza mūsu Aicinājums, Vērtības un Vīzija. Tas ir mūsu pamats un identitāte. Servier grupas darbinieki visā pasaulē ir apņēmušies veicināt medicīnas progresu labākai pacientu vajadzību nodrošināšanai. Ik dienu mēs strādājam, lai nodrošinātu rūpes par pacientiem un pagarinātu viņu dzīves ilgumu. 

AICINĀJUMS 

Esam apņēmušies veicināt medicīnas progresu, lai ar veselības aprūpes speciālistu palīdzību rūpētos par pacientu vajadzībām. Vēlamies nākamajām paaudzēm atstāt pasauli, kurā kvalitatīva veselības aprūpe ir pieejama visiem. 

VĪZIJA 

Pacientu intereses un inovācijas ir visu mūsu darbību centrā. Mūsu uzņēmumu virza  individuāla un kolektīva pārliecība.    

Nodrošinām mūsu neatkarību un ieguldījumu ilgtspēju.  Esam globāla mēroga uzņēmums. Veicinām, lai nākotnes pasaulē visiem tiek nodrošināta kvalitatīva veselības aprūpe. 

Ar savu darbību mēs palīdzam nodot nākamajām paaudzēm pasauli, kurā visiem ir nodrošināta piekļuve kvalitatīvai veselības aprūpei.

Atklājiet mūsu četras vērtības 

Būt inovatīviem 
Apņemamies nodrošināt novatoriskus ārstniecības risinājumus. Atklājēju gars ļauj mums uzdrīkstēties, censties un sasniegt  mūsu kopīgos mērķus. 

Attīstīties sadarbojoties  
Laba sadarbība veicina kopējo labklājību. Lai kas mēs būtu, lai kur mēs atrastos, augam un attīstāmies, strādājot kopā, balstoties viens uz otra pieredzi un ieguldījumu. 

Rūpēties 
Veidojam nākotni, domājot par cilvēkiem un apkārtējo vidi. Rūpes par visas sabiedrības veselību un piepildījumu ir mūsu virzītājspēks. 

Ticēt panākumiem 
Nepārtraukta uzņēmuma attīstība ir vitāli svarīga. Neatkarīgi no izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, esam apņēmušies pildīt savus solījumus. 

VISPUSĪGS VESELĪBAS APRŪPES PIEDĀVĀJUMS 

Servier sadarbojas ar pacientu organizācijām un aizstāv to intereses, sākot no pētniecības līdz novatorisku ārstniecības risinājumu nodrošināšanai. 

100 miljoni pacientu visā pasaulē ik dienu tiek ārstēti ar Servier Grupas medikamentiem. 

Plašs Servier zīmola medikamentu klāsts 

Kvalitatīvas ģenēriskās zāles 

Digitālās tehnoloģijas nākotnes veselības aprūpei 

PAĀTRINĀT INOVĀCIJU IEVIEŠANU, VEIDOJOT JAUNU PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS MODELI 

Mūsu pētniecības un attīstības metodes tiek nepārtraukti pilnveidotas, lai paātrinātu pacientu vajadzībām atbilstošu medikamentu izstrādi. Topošā Servier Paris-Saclay pētniecības institūta dibināšana lieliski simbolizē vēlmi veikt atklātākus, progresīvākus un produktīvākus pētījumus, lai labāk nodrošinātu pacientu vajadzības. 

Lai atklātu jaunas ārstniecības metodes, kas uzlabo pacientu dzīvi, Servier vidēji 20% no pārdošanas ieņēmumiem (izņemot ieņēmumus no ģenēriskajām zālēm) iegulda pētniecībā un attīstībā. Uzņēmums fokusē savu pētniecību un attīstību četros terapeitiskajos virzienos, kur tas visvairāk nepieciešams. Servier plāno 50% no sava kopējā pētniecības un attīstības budžeta* veltīt vēža ārstniecības izpētei. 

* Ar uzņēmuma zīmolu saistītās aktivitātes 

ONKOLOĢIJA
AUTOIMŪNĀS SLIMĪBAS
KARDIOMETABOLĀS SLIMĪBAS
NEIRODEĢENERATĪVĀS SLIMĪBAS

SERVIER PARIS-SACLAY PĒTNIECĪBAS INSTITŪTS 

Nozīmīgs solis tuvāk atvērtākiem, dinamiskākiem un produktīvākiem pētījumiem, kas kalpos pacientu vajadzībām. 

  • 45 000 m2 izpētes telpu 
  • Jaunuzņēmumu inkubators 
  • 350 miljoni € investīciju 
  • Servier būs vienīgais starptautiskais farmācijas uzņēmums šajā unikālajā apvienībā 

ILGTERMIŅA PERSONALIZĒTA SADARBĪBA 

Mūsdienu zinātnisko darbību apjoms un sarežģītība rada nepieciešamību pēc atvērtas sadarbības starp visām pētniecībā iesaistītajām pusēm. Tāpēc vienmēr aktīvi meklējam partnerus pētniecības jomā starp akadēmiskām organizācijām, kā arī citām farmācijas grupām un biotehnoloģiju uzņēmumiem. Sadarbība ar mums nozīmē ilgtermiņa ieguldījumus, pateicoties fonda struktūrai. Tas nozīmē arī zinātnisko un medicīnisko izcilību sadarbībā ar vadošajiem zinātniekiem un plašu klīnisko ekspertu tīklu. Katra partnerība ir unikāla un prasa personalizētu pieeju. 

SPĒCĪGS RŪPNIECISKAIS TĪKLS 

Servier ir izveidojis plašu rūpniecisko tīklu ar 16 ražotnēm visā pasaulē. Šis integrētais rūpnieciskais modelis ļauj kontrolēt visus medikamentu ražošanas cikla posmus, garantē nemainīgu kvalitāti un nodrošina elastīgu ražošanas jaudu. 

POZITĪVA IETEKME UZ SABIEDRĪBU 

Grupai ir proaktīva pieeja korporatīvajai sociālajai atbildībai. Šī pieeja ir veidota, balstoties uz četrām korporatīvās sociālās atbildības saistībām, kas apvieno 17 prioritāras problēmas, kuras noteiktas, izmantojot ISO 26000 vadlīnijas un intervijas ar iesaistītajām pusēm.   

Kopš 2016. gada labdarības fonds Mécénat Servier atbalsta vispārējas nozīmes iniciatīvas Francijā un ārvalstīs veselības aprūpes, izglītības un kopienas dzīves jomās. Plašāka informācija: https://volunteer.servier.com